Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2010

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΑΝΤΙΝΗΣ - ΓΚΕΜΜΑ

Αποσπάσματα από την Γκέμμα...

http://ilarion.wordpress.com/2009/10/04/%CF%8E-%CF%8E-%CE%AC/

Περάστε κόσμε.