Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2009

Αντισυνταγματικη κρίθηκε η έκτακτη εισφορά στα εισοδήματα

Κατά 300 εκατομμύρια ευρώ θα μειωθούν τα έσοδα του Δημοσίου, μετά τη χθεσινή «πιλοτική» δικαστική απόφαση που έκρινε αντισυνταγματική την έκτακτη εισφορά που είχε επιβάλει η ΝΔ με το άρθρο 18 του Ν. 3758/2009. Η απόφαση αυτή εκδόθηκε από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών και θεωρείται πρόκριμα τόσο για το Εφετείο όσο και για την αμετάκλητη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Πάντως, στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η ως τώρα νομολογία του ΣτΕ πάνω στο ζήτημα της έκτακτης φορολογίας. Μάλιστα η δικαστική απόφαση υποχρεώνει τη ΔΟΥ Ψυχικού να επιστρέψει εντόκως την έκτακτη εισφορά των 10.000 ευρώ που κατέβαλε φορολογούμενος.

Το Πρωτοδικείο έκρινε ότι « η έκτακτη εισφορά είναι αντίθετη στο άρθρο 78 παράγραφος 2 του Συντάγματος που απαγορεύει την αναδρομική επιβολή φόρου ή άλλου οικονομικού βάρους».

Ειδικότερα, το άρθρο 78 αναφέρει ότι « φόρος ή άλλο οποιοδήποτε νομικό βάρος δεν μπορεί να επιβληθεί με νόμο αναδρομικής ισχύος που εκτείνεται πέρα από το οικονομικό έτος το προηγούμενο εκείνου κατά το οποίο επιβλήθηκε». Η πρωτοδίκης κυρία 
Αγλαΐα Δημητροπούλου υπογραμμίζει στην υπ΄ αριθμ. 18440/2009 απόφαση ότι με τη συνταγματική επιταγή του άρθρου 78 « θεσπίζεται γενική απαγόρευση αναδρομικήςεπιβολής πέραν του προηγούμενου έτους οποιουδήποτε δυσμενέστερου των ισχυόντων οικονομικού μέτρου,ανεξαρτήτως του είδους αυτού ή της προσωρινότητας της επιβολήςτου» και προσθέτει ότι «το ταμειακό συμφέρον του Δημοσίου δεν συνιστά λόγο καταστρατήγησης συνταγματικών διατάξεων», όπως είναι αυτές που απαγορεύουν την αναδρομική επιβολή φόρων.

Ακόμη, στη δικαστική απόφαση επισημαίνεται ότι η έκτακτη εισφορά υπολογίστηκε στο δηλωθέν εισόδημα του οικονομικού έτους 2008, δηλαδή στο εισόδημα που αποκτήθηκε κατά τη χρήση 2007. Ομως, προσθέτει η απόφαση, η νομοθετική διάταξη που προβλέπει την έκτακτη εισφορά είναι ανεφάρμοστη ως αντισυνταγματική καθώς:

* «Οι διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3758/2009 θεσπίζουν οικονομικό βάρος που εκτείνεται πέραν του προηγούμενου της επιβολής του έτους».

* «Η έννοια του οικονομικού έτους κατά το Σύνταγμα ταυτίζεται με την έννοια του όρου στη δημοσιονομική διαχείριση και όχι στην έννοια που δίδεται στη φορολογίαεισοδήματος».

Και καταλήγει το Πρωτοδικείο: «Η έκτακτη εισφορά, υπολογιζόμενη επί των εισοδημάτων που έχουν αποκτηθεί πριν την 1.1.2008, δεν είναι νόμιμη ως αντικείμενη στο άρθρο 78, παρ. 2

του Συντάγματος», γι΄ αυτό «το εκκαθαριστικό σημείωμα με το οποίο επιβλήθηκε πρέπει να ακυρωθεί». Στο Διοικητικό Πρωτοδικείο προσέφυγε φορολογούμενος ζητώντας να ακυρωθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα της έκτακτης εισφοράς της ΔΟΥ Ψυχικού με το οποίο καταλογίστηκε εις βάρος του έκτακτη οικονομική εισφορά 10.000 ευρώ, υπολογισθείσα στα δηλωθέντα σύμφωνα με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2008 (χρήση 2007) εισοδήματα, που ανήλθαν σε 377.637,69 ευρώ. Από την πλευρά του, το Δημόσιο υποστήριξε, όπως αναφέρεται στην απόφαση, ότι η έκτακτη εισφορά δεν είναι αντισυνταγματική καθ΄ όσον δεν συνιστά φόρο αλλά «έκτακτη οικονομική επιβάρυνση υπαγορευόμενη από λόγους δημοσίου συμφέροντος για την αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης».

Υπενθυμίζεται ότι ο γενικός επίτροπος Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων κ. 
Κ. Πετρόπουλος είχε προσδιορίσει με διαδικασίες «εξπρές» την εκδίκαση της σχετικής αγωγής κατά της έκτακτης εισφοράς καθώς έχει τη νομοθετική δυνατότητα σε υποθέσεις μείζονος σπουδαιότητας ή υποθέσεις που ενδιαφέρουν μεγάλο αριθμό πολιτών να προσδιορίζει άμεσα την εκδίκαση των αιτήσεων αυτών.

Με διαδικασίες «εξπρές» θα προσδιοριστεί και πάλι η έφεση που αναμένεται να υποβάλει το Δημόσιο στο Διοικητικό Εφετείο κατά της πρωτόδικης απόφασης. Πάντως τον τελικό λόγο θα τον έχει το Συμβούλιο της Επικρατείας: όπως εκτιμούν δικαστές, η αμετάκλητη απόφασή του αναμένεται τους πρώτους μήνες του επόμενου έτους. Πηγή: Το Βήμα Online 22-12-09Επίσης:


Ρεπορτάζ : Σίλα Αλεξίου

Την ακύρωση των 
εκκαθαριστικών σημειωμάτων με τα οποία επιβλήθηκε η έκτακτη εισφορά διατάσσει το Διοικητικό Πρωτοδικείο της Αθήνας, κρίνοντας ότι «το ταμειακό συμφέρον του Δημοσίου δεν συνιστά λόγο καταστρατήγησης των συνταγματικών διατάξεων». Με την υπ΄ αριθμ.18440/2009 απόφαση, το δικαστήριο προχώρησε στη δικαίωση φορολογουμένου που είχε προσβάλει ενώπιον της Δικαιοσύνης το μέτρο της έκτακτης...
 εισφοράς, καλλιεργώντας υψηλές προσδοκίες και στους χιλιάδες άλλους φορολογουμένους που έχουν καταθέσει ανάλογες αγωγές. Δεν προκαθορίζει ωστόσο την τελική κατάληξη, καθώς το Ελληνικό Δημόσιο θα ασκήσει όλα τα ένδικα μέσα προκειμένου να ανατρέψει το αποτέλεσμα, όπως έλεγαν χθες αρμόδιες πηγές του υπουργείου Οικονομικών. Η απόφαση στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 78 του Συντάγματος, σύμφωνα με τις οποίες απαγορεύεται η αναδρομική επιβολή φόρου ή άλλου οικονομικού βάρους, πέραν του προηγούμενου έτους εκείνου κατά το οποίο επιβλήθηκε. Ειδικότερα, το Διοικητικό Πρωτοδικείο υπογραμμίζει ότι η έκτακτη εισφορά υπολογίστηκε στο εισόδημα που αποκτήθηκε κατά τη χρήση 2007 και δηλώθηκε με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2008.ολόκληρο το άρθρο: http://www.onlinepress.gr/?p=37797

Υ.Γ. Δυστυχώς παρότι το μέτρο κρίθηκε κατά τα ανωτέρω αντισυνταγματικό, για όσους έχουν ήδη καταβάλει την εν λόγω εισφορά δεν υπάρχει δυνατότητα αυτόματης διόρθωσης βάσει της ανωτέρω νομολογίας από την εφορία (π.χ. συμψηφισμό κ.λ.π), αλλά πρέπει να ακολουθηθεί η δικαστική οδός...και να εκδοθεί δικαστική απόφαση.

10 Απίστευτες ιστορίες Facebook10 Unbelievable Facebook Stories

Published on 12/15/2009 under Stories - by Gracie Murano -107,717 views 

 The woman who had her Facebook photo stolen and used as advertising in the Czech Republic

 The depressed woman who lost benefits over her Facebook beach photos

 The groom who updated Facebook at the altar during his wedding

 The husband who dumped his wife by Facebook

 The teenager who walked away from assault charges thanks to a Facebook alibi

 The kidnapped kid who found his family after 22 years with help from Facebook
 The boy who set a Facebook poll saying “If I get 1,000,000 I will get the 150 Pokemon tattooed on my back!” He had to hide himself after failing to keep his promise. The couple --with the same full name-- that got married after meeting through Facebook 

In this case, a guy from Texas named Kelly Hildebrandt and a girl from Florida named Kelly Hildebrandt are about to get married. The thirteen year old girl who met a man on Facebook, had sex with him and then hid him in her closet The bride-to-be who cancelled the wedding after spotting her fiancée embracing another woman on FacebookΔευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2009

"Θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι - η ποικιλόχρους αιξ!!!!!!!!!!"


Η νεοελληνική έκφραση «θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι» ξεκίνησε από το 1945.Συγκεκριμένα προήλθε από τίτλο γελοιογραφίας του Φωκίωνα Δημητριάδη που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα τα «Νέα» και στην οποία σατίριζε τον πολιτικό Κωνσταντίνο Τσαλδάρη με ένα κατσίκι που με γραμμοσκιάσεις ονομάστηκε «παρδαλό».


Λέγεται δε για κάθε περίπτωση που πρόκειται να ακολουθήσουν ευτράπελα.

Πηγη: Wikipedia

Το ανέκδοτο:

Τι είναι πράσινο, κόκκινο, κίτρινο, ρόζ, μωβ, μπλε και βελάζει? Μα φυσικά... το παρδαλό κατσίκι!

check this out:

1. http://goe.pblogs.gr/2007/09/tha-gelasei-kai-to-pardalo-katsiki.html

2. Ορισμός από Hank @Slang.gr:

Για κατάσταση τόσο γκροτέσκα, που θα γελάσουν όλοι.

Θα γελάσουν και οι κατσαρίδες και εντέλει θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι.
Μία οντότης, που δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι, αλλά άμα φτάσει να γελάσει, τότε η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο ως προς τον τιραμισουρεαλισμό της.

Σοβαρά μιλάς, θα παίξει ο Απελπισιακός στην Ευρώπη; Θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι!
http://www.slang.gr/lemma/show/tha_gelasei_kai_to_pardalo_katsiki_8859

Αυτά για την ώρα

Νύχτες πρεμιέρας! Θεατρική παράσταση "Οι Αδέσποτες Σκύλες στο βαλς των βρώμικων δρόμων"


Οι Αδέσποτες Σκύλες επιμένουν και συνεχίζουν τις από ΄δω κι από κει παραστάσεις τους. Συμμαχούν με τους Amores Perros και βάζουν φωτιά στο Ψυρρή!


Ένας προβληματισμός σε ρίμα!

Μια σύνθεση ερωτημάτων με δυνατό beat!

Μια παράσταση σαν συναυλία


Πότε: Δευτέρα & Τρίτη 21,22 και 28,29 Δεκεμβρίου 2009


Πού: Μύγα-Club Αισώπου και Μίκωνος 13, Ψυρρή


Ώρα έναρξης: 22.00 μ.μ


Διάρκεια: 60΄ παράσταση και όσο αντέξετε γιορτή με χορό!


Πληροφορίες: 6932541003 

 Είσοδος: Ελεύθερη

Περιγραφή

Πέντε γυναίκες στη σκηνή. Μαζί τους τρεις μουσικοί. Η συνεχής ροή μιας φωνής που ηχεί από τα βάθη της ψυχής τους, στα χείλη τους γίνεται κραυγή ή τραγούδι ανάλογα με αυτό που ο λόγος θέλει ειπωθεί. Κυρίαρχος ο λόγος, ο ρυθμός και η μελωδία. Λόγια φιλοσόφων, ποιητών, αρθρογράφων, δημοσιογράφων, λογοτεχνών, επιστημόνων μπλέκονται με τις δικές τους ρίμες, πάνω σε έναν ρυθμό που εναλλάσσεται από ραπ μέχρι μοιρολόι και από όπερα μέχρι πανκ, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια συνεύρεση καρδιάς.

Η παράσταση δανείζεται στοιχεία από το καμπαρέ, την επιθεώρηση, το βαριετέ, τις συναυλίες, τις λογοτεχνικές βραδιές, τις συνευρέσεις φίλων ή ακόμα και από κάτι νύχτες με φωτιές στην παραλία…

Οι Παντούμ συνασπίστηκαν σε ομάδα δουλειάς και θίασο το Νοέμβριο του 2002. Με καθαρό ενδιαφέρον πάνω σε ό,τι μπορεί σήμερα να ονομαστεί θέατρο, με έντονη την ανάγκη διερεύνησης αλλά και διεύρυνσης του χώρου αυτού, και με πίστη ότι η θεατρική γλώσσα μπορεί να επικοινωνήσει αληθινά απλά και καθαρά, οι Παντούμ αναπτύσσουν τις παραστάσεις τους και παράλληλη πλούσια δραστηριότητα:

Δημιουργούν παραστάσεις, θεάματα και δρώμενα, που προκύπτουν έπειτα από έρευνα πάνω στη δυναμική της ομάδας με εργαλεία τις δυνατότητες του σώματος και της φωνής, το ρυθμό, το χώρο. Επιστρέφουν σε κείμενα, εικόνες, μουσικές, και εμπνέονται από την ελληνική και μεσογειακή παράδοση και μυθολογία και τους πολιτισμούς όλου του κόσμου. Ερευνούν τον ενεργό ρόλο της σκηνοθεσίας και της σκηνογραφίας. Δρουν συνήθως σε μη συμβατικούς θεατρικούς χώρους, ο χώρος που επιλέγουν κάθε φορά είναι τέτοιος που να επιτρέπει μία πιο δυναμική αντίδραση του κοινού.

Οι Amores Perros είναι ένα ηλεκτρικό τρίο που ξεκίνησε το 2008 σε μπαρ και σε δρόμους της Αθήνας δίνοντας funky, soul και swing ρυθμούς, jazz αρμονίες και πολλή ενέργεια… Συνδυάζουν την έντονη αυτοσχεδιαστική τους διάθεση με grooves από το 70 εώς και σήμερα.


Συντελεστές Παράστασης

Σύλληψη, δραματουργία, σκηνοθεσία : Ντίνα Καφτεράνη

Παίζουν οι Αδέσποτες Σκύλες: Δήμητρα Γκλιάτη, Ζουλή Λεφέβρ, Σάντρα Μαυροειδή,

Αγγελική Σεΐδου και στο ακορντεόν, η Βιτόρια Κωτσάλου

Οι Amores Perros: Κυριάκος Αλεξίου στα ντραμς, Γιώργος Γρηγοράκος στο μπάσο και Άγγελος Αγγελίδης στην κιθάρα.

Συλλογή δραματουργικού υλικού: η ομάδα

Σκηνικά/κοστούμια: Εδουάρδος Γεωργίου

Φώτισμοί: Έλενα Μαργαριτίδη

 Programming and sound design:Στέφανος Τορτόπογλου

Rest in peace girl interrupted...10/11/77-20/12/09


Έφυγε νωρίς, από ανακοπή καρδιάς η αξιόλογη ηθοποιός Brittany Murphy σε ηλικία 32 ετών.

Περισσότερες πληροφορίες για την πορεία της:

http://www.imdb.com/name/nm0005261/

Mini Biography


Perhaps it was being born in Atlanta, Georgia and raised in Edison, New Jersey that bestowed Brittany Murphy with the adaptability that has allowed her to conquer a fairly prodigious amount of projects for her 25 years. Brittany first honed her acting skills in regional theater at the age of 9. By age 13, she had signed on with a manager and began appearing in television commercials. In 1991, at the age of 13, Brittany and her mother moved to Burbank, California, where she landed her first television role on the show "Blossom" (1991). This lead to a starring role on "Drexell's Class" (1991), a series that proved to be short lived. Brittany's major breakthrough film appearance was in Clueless (1995), the Emma meets "Beverly Hills, 90210" (1990) comedy, in which she starred opposite of Alicia Silverstone. She has gone on to demonstrate her versatility and talent for not only comedy but drama; Brittany was nominated for best leading female performance in the Young Artist Awards for her role in the television film David and Lisa (1998) (TV). Aside from the 25 screen appearances since her Clueless (1995) breakthrough, Brittany has lean her vocal talents, established in the early 1990s as a lead singer of her band "Blessed Soul", to the cartoon "King of the Hill" (1997) as the voice of Luanne. She now resides in Los Angeles, where she lives with her mother.

IMDb Mini Biography By: Kimberly Hannigan
To Sofhouse σαφώς παραμένει καθότι είναι το σπίτι μου ;) και όσοι με ξέρουν καταλαβαίνουν νομίζω την αλλαγή!

Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2009


1-1-2010 αυξήσεις στα διόδια της εθνικής οδού Αθηνών - Κορίνθου - Πατρών

Από 1-1-2010 αυξάνονται οι τιμές των διοδίων στην εθνική οδό Αθηνών - Κορίνθου - Πατρών. 
ΙΧ και τα δίκυκλα + 0,10 ευρώ
υπόλοιπες κατηγορίες + 0,20 ευρώ.

        Σταθμοί: 


 1. Ελευσίνας (με κατεύθυνση Κόρινθο)
 2. Ισθμού (με κατεύθυνση Αθήνα)
 3. Ζευγολατιού (με κατεύθυνση Πάτρα
 4. Ρίου (με κατεύθυνση Αθήνα)
 5. Νέας Περάμου (είσοδος προς Κόρινθο) 
 6. και των Αγ. Θεοδώρων (είσοδος προς Αθήνα και είσοδος προς Κόρινθο).και φυσικά εδώ πληρώνουμε κανονικά με δικαιούχο το ελλ. δημόσιο...

Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2009

Υπουργός υπέβαλε παραίτηση

Προ ώρας υπέβαλε στο Μαξίμου παραίτηση ο Υφ. Εσωτερικών Ντίνος Ρόβλιας!


Τελευταία Ενημέρωση: 13.40

Απογευματινή: (χθες βράδυ) Ο λόγος που οδήγησε τον κ. Ρόβλια σε παραίτηση δεν έγινε γνωστός, ωστόσο πληροφορίες ανέφεραν ότι κάποιες μετακινήσεις αστυνομικών, που είχαν ζητηθεί από το γραφείο του, στάθηκαν αφορμή να βρεθεί στη «δίνη του κυκλώνα της διαφάνειας».


(14-12-09 19.30 Ζούγκλα) Την παραίτησή του από το αξίωμα του υφυπουργού Εσωτερικών και Αποκέντρωσης υπέβαλε προφορικά, σύμφωνα με πληροφορίες της zougla.gr, ο Ντίνος Ρόβλιας, μετά το δημοσίευμα της ηλεκτρονικής εφημερίδας, της 13ης Δεκεμβρίου 2009.


Ο κ. Ρόβλιας υπέβαλε την παραίτησή του στον υπουργό Επικρατείας, Χάρη Παμπούκη. Σύμφωνα με το δημοσίευμα και τα έγγραφα που είχε στη διάθεσή της η zougla.gr, το γραφείο του κ. Ρόβλια μεσολαβούσε ώστε να προβληθούν αιτήματα – ρουσφέτια για μεταθέσεις και μετατάξεις αστυνομικών και στρατιωτικών.


Κατά πληροφορίες, ο κ. Ρόβλιας επιμένει πως τα έγγραφα που είδαν το φως της δημοσιότητας, αν και υπαρκτά, «δεν έφυγαν ποτέ από το γραφείο του». Επίσης, φέρεται να δηλώνει πως «τέτοια αιτήματα κατατίθενται σε όλα τα πολιτικά γραφεία, αλλά αυτό δε σημαίνει και ότι ικανοποιούνται».


Ο κ. Ρόβλιας δέχεται, ωστόσο, ότι υφίσταται ζήτημα και προσθέτει πως αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη, αλλά και πως δε θα άφηνε ποτέ ακάλυπτο τον διευθυντή του γραφείου του, αφήνοντας, εμμέσως πλην σαφώς, να εννοηθεί πως είναι αυτός (ο διευθυντής) που διαχειρίστηκε, όπως τη διαχειρίστηκε, αυτήν την υπόθεση. (Πηγή: Ζούγκλα)

Foxy Lady looking for Hope!

Το καλυτερο και πιο ενδιαφέρον που διάβασα σημερα...


Αλεπού… κόβει βόλτες σε νοσοκομείο...( xaxaxa)

Και μάλιστα στο κέντρο της Αθήνας!
Η αλεπουδίτσα εντοπίστηκε να κινείται σε έναν πολύ μικρό χώρο, μεταξύ δύο κτιρίων του νοσοκομείου Ελπίς.
Η διοίκηση του νοσοκομείου ενημέρωσε την Πυροσβεστική, άνδρες της οποίας επιχείρησαν να απεγκλωβίσουν την αλεπού. Παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες που διήρκεσαν σχεδόν δύο ώρες, η επιχείρηση στέφθηκε από… απόλυτη αποτυχία, αφού η πονηρή αλεπού κατάφερε να ξεγλιστρήσει.
Η διοίκηση του Ελπίς αποφάσισε να επιστρατεύσει τα μέλη του Συλλόγου Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής ΑΝΙΜ, προκειμένου να απεγκλωβίσουν την αλεπού, η οποία εκτιμάται ότι «κατέβηκε» από τα Τουρκοβούνια.
Σύμφωνα με τη διοίκηση του νοσοκομείου, ο χώρος όπου παραμένει εγκλωβισμένη δεν έχει καμία επαφή ούτε με τα δωμάτια ούτε με τους χώρους όπου κινούνται ασθενείς και προσωπικό.

Πηγη: Ζούγκλα

Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2009

Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2009

Κείμενο υπογραφών κατά των διοδίων

http://www.gopetition.com/online/32131.html

Δεν πληρώνω διόδια και στις γιορτές
Στα διόδια των Αφιδνών θα βρεθούν οι κάτοικοι της περιοχής την προπαραμονή των Χριστουγέννων στις 15:00 σε μια συναυλία διαμαρτυρίας κατά των διοδίων με σύνθημα «ελεύθεροι δρόμοι για όλους».


Στις 23 Δεκέμβριου η Συντονιστική Επιτροπή Φορέων και Κατοίκων της Β.Α. Αττικής θα ανοίξει τις μπάρες διευκολύνοντας τη δωρεάν διέλευση των οχημάτων.
Πηγή: Ζούγκλα

Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2009

Ιστορικές μνήμες Δεκέμβρη

Ιστορικές μνήμες Δεκέμβρη


3-12-1912 Η ναυμαχία της Έλλης
13-12-1943 Η σφαγή των Καλαβρύτων
18-12-1803 Ο χορός του Ζαλόγγου
19-12-1797 Η σύλληψη του Ρήγα Φεραίου

Ατομικά κουπούνια για ανέργους έως και 50% στα είδη πρώτης ανάγκης (κρέας, ψωμί, γάλα) και στα ΜΜΜ από το κονδύλι του ΕΣΠΑ.

Ατομικό εκπτωτικό κουπόνι μέχρι και 50% σε ανέργους για τρόφιμα πρώτης ανάγκης καθώς και για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ετοιμάζει το υπουργείο Απασχόλησης, στο πλαίσιο της πολιτικής της κυβέρνησης για την ενίσχυση των οικονομικά αδύνατων ομάδων του πληθυσμού.
Ο υπουργός Απασχόλησης Ανδρέας Λοβέρδος ανακοίνωσε ότι το μέτρο αυτό για την ανακούφιση των ανέργων θα είναι έτοιμο μέχρι το Φεβρουάριο και οι εκπτώσεις σε βασικά είδη διατροφής θα αφορούν το ψωμί, το κρέας και το γάλα.
Στόχος, όπως διευκρίνισε, είναι να υπάρξει συνεργασία με μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, ώστε η έκπτωση να φθάσει στο 50%, αντί 20% με 30% που έχει εξασφαλίσει το υπουργείο, μέσα από το κονδύλι ύψους 1,5 δισ. ευρώ από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ.
Παράλληλα, γίνονται προσπάθειες, ώστε να υπάρξει συνεργασία τόσο με το Μετρό όσο και με την ΕΘΕΛ για περαιτέρω μείωση των εισιτηρίων.
Σχολιάζοντας το μέτρο αυτό για τους ανέργους, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτης Λαφαζάνης δήλωσε: «Ο υπουργός Εργασίας παριστάνει τον Καραμουντζούνη με δήθεν πρωτοβουλίες φιλόπτωχων ταμείων. Οι άνεργοι θέλουν δουλειά, όχι ελεημοσύνη».
Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πηγή: in.gr

Εορταστικές εκδηλώσεις Δήμου Αθηναίων

Τόπος: Σύνταγμα, Ζάππειο, Εθνικός Κήπος και Πλατειά Κοτζιά 
Ημερομηνίες: Από τις 18 Δεκεμβρίου έως τις 6 Ιανουαρίου 2010, οι εκδηλώσεις θα διεξάγονται καθημερινά 10:00 έως 21:00.

Εναλλακτικές για περικοπή δαπανών

Εναλλακτικές για περικοπή δαπανών
Τριετές πάγωμα μισθών στο Δημόσιο εξετάζει τώρα η κυβέρνηση

Ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τη Δευτέρα πακέτο μέτρων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του δημοσιονομικού προβλήματος της χώρας

Ένα ολοκληρωμένο πακέτο μέτρων για την περικοπή των δαπανών του δημοσίου, αλλαγές στη φορολόγηση και άλλες διαρθρωτικά μέτρα πρόκειται να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός τη Δευτέρα, κυρήσσοντας την έναρξη του εθνικού κοινωνικού διαλόγου. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι το τριετές πάγωμα μισθών στο Δημόσιο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Το Βήμα, η κυβέρνηση μετρά τις αντιδράσεις που ήδη προκαλούν οι προτάσεις για την περικοπή του 14ου μισθού, δηλαδή του δώρου του Πάσχα και του επιδόματος αδείας, στους δημοσίους υπαλλήλους και διαμορφώνει εναλλακτικά σενάρια μέτρων που θα οδηγούν σε περικοπές αποδοχών για τους υψηλόμισθους δημοσίους υπαλλήλους.

Τη Δευτέρα το απόγευμα αναμένεται να δοθεί το στίγμα των μέτρων από τον πρωθυπουργό, κατά την επίσημη έναρξη του εθνικού κοινωνικού διαλόγου που θα γίνει σε ειδική εκδήλωση στο Ζάππειο.

Κατά τις πληροφορίες, η εναλλακτική πρόταση που έπεσε στο τραπέζι είναι να «παγώσουν» για τρία χρόνια οι μισθοί στο Δημόσιο και ταυτόχρονα να γίνουν δραστικές περικοπές στις πολλαπλές αμοιβές στελεχών του Δημοσίου (συμμετοχή σε φορείς, οργανισμούς κ.α.).

Ο υπουργός Οικονομικών Γ.Παπακωνσταντίνου επιμένει στην πρόταση για πάγωμα των αποδοχών άνω των 2.000 ευρώ μηνιαίως (παρ' ότι και αυτή η εκδοχή προκαλεί αντιδράσεις) και ταυτόχρονα θέλει να τεθεί «πλαφόν» στο σύνολο των αμοιβών που μπορεί ένας εργαζόμενος να εισπράττει από το Δημόσιο.

Στην πρόταση αυτή εκτιμά ότι θα βρει σύμφωνη και την αξιωματική αντιπολίτευση, καθώς τα μέτρα αυτά είχαν περιληφθεί στο Πρόγραμμα Σταθερότητας που είχε υποβληθεί τον περασμένο Ιούνιο στις Βρυξέλλες.

Και φορολογικά μέτρα

Σύμφωνα με την εφημερίδα Τα Νέα, το πακέτο που θα ανακοινώσει ο Γ.Παπανδρέου θα περιλαμβάνει και άλλα μέτρα, κυρίως φορολογικού περιεχομένου.

Στο θέμα της φορολογίας κερδίζει πόντους, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η αύξηση της φορολογίας των καυσίμων, αν και όχι άμεσα. Υπέρ της λύσης αυτής συνηγορεί το γεγονός ότι έχουμε χαμηλότερους φόρους στα καύσιμα από τον μέσο όρο της Ένωσης. Εναντίον της όμως είναι το γεγονός ότι θα πλήξει μεγάλα στρώματα πληθυσμού, μέσω του πετρελαίου θέρμανσης, ενώ θα ενισχύσει και τον πληθωρισμό. Σίγουρα, πάντως, θα αυξηθεί άμεσα η φορολογία σε τσιγάρα και ποτά.

Στα φορολογικά μέτρα περιλαμβάνεται επίσης η κατάργηση μιας σειράς φοροαπαλλαγών, η κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης και η ένταξη όλων των εισοδημάτων στην κλίμακα, η επαναφορά του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας και του φόρου κληρονομιών, η καθιέρωση γενικευμένου πόθεν έσχες μέσα από διασταυρώσεις εισοδημάτων και δαπανών διαβίωσης, η καθιέρωση μιας προοδευτικής κλίμακας με ελαφρύνσεις για τα χαμηλά εισοδήματα και επιβαρύνσεις για τα υψηλά και η λήψη μέτρων για τη φορολόγηση των εξωχώριων εταιρειών.

Ετοιμάζεται επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα νέο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων, καθώς και μια σειρά διαρθρωτικών αλλαγών, όπως το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων.

Newsroom ΔΟΛ

Πηγη: www.in.gr

Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2009

Όχι άλλο κάρβουνο...άθλιοι νεοέλληνες...

Η Αθήνα και η υπόλοιπη χώρα καίγεται, στην Ινδονησία έγινε σεισμός 5,9 Ρίχτερ, ο καιρός χάλασε (επιτέλους?), ακούγονται εικασίες περί απειλών κατά της εθνικής μας κυριαρχίας...και ο άλλος πήγε με τη σύζυγο να μαζέψει βρούβες, γλύστρησε, έπεσε και σκοτώθηκε...

Εγώ απλώς αναρωτιέμαι, ως νεανίδα, ποια από τις παραπάνω ειδήσεις ακούγεται πιο ανησυχητική!?

Το θέμα με τον Αλέξη, όπως ωραία το θέτουν αρκετοί, έχει καταντήσει ΠΑΟΚ-ΑΡΗΣ, Βάζελος - Γαύρος.

Αναρωτήθηκε κανείς γιατί γίνονται όλα αυτά? 

 • Μην είναι το βαρύ πένθος και η οργή? --> Το παιδί έφυγε...και αντίο.Κρίμα και κουράγιο στη χαροκαμμένη μάνα.
 • Είναι επανάσταση κατά της κρατικής βίας και αυθαιρεσίας-->αποτελεσματικός και ευγενής αγώνας!Ζήτω οι επαναστάτες...όλε!
 • Μην είναι αντίδραση ενός λαού εξοργισμένου εν μέσω πολιτικών ανακατατάξεων και οικονομικής κρίσης?--> οποίο το αποτέλεσμα???

Σπάνε βιτρίνες μαγαζιά καταστρέφουν περιουσίες και οικογένειες καίνε και ξανακαίνε και δως του πάλι... ΓΙΑΤΙ?

Παίρνουν σφυριά και χτυπάνε δέκα τον ένα, τον πεσμένο στο έδαφος, τον άοπλο...ΓΙΑΤΙ?

Βαράνε πιτσιρίκια, που δεν ξέρουν τι τους γίνεται ακόμα...ΓΙΑΤΙ?

Παίρνουν φόρα με τις μηχανές ιδιοκτησίας ελληνικού δημοσίου, αγορασθείσες και συντηρούμενες από Έλληνες πολίτες φορολογούμενους, με σκοπό ακριβώς τη δραστική και γρήγορη προστασία τους και τη χρησιμοποιούν ως θανατηφόρο όπλο, τη στέφουν κατά άοπλων πολιτών και τους εκσφεντονίζουν στα 2 μέτρα από την άσφαλτο...ΓΙΑΤΙ?

Πολλά τα γιατί και τις πταίει στην τελική???

 • Είναι η αλλαγή κυβέρνησης?
 • Είναι η παγκόσμια οικονομική κρίση, που χτύπησε την πόρτα της Ελλαδίτσας και μας βρήκε ξεβράκωτους?
 • Είναι τα όποιας φύσεως συμφέροντα?
 • Είναι αντίδραση στα σκάνδαλα, τα κακώς κείμενα?

Τι είναι τελικά?

Γιατί αγώνας ηρωικός δεν είναι, χαβαλές δεν είναι, η προβοκάτσια έχει όρια και κούρασε πια...

Αναρωτιέμαι αν αυτοί που χτυπούν και με περισσή μανία καταστρέφουν, αν ξέρουν γιατί το κάνουν με επιχείρημα όμως.

Καθότι το βία στη βία της εξουσίας πέθανε πολύ παλιά...

Οι άλλοι δε, οι προστάτες του πολίτη και παντός φύσεως ιδιαζόντων συμφερόντων, αυτοί εκεί με το μισθό του χιλιάρικου και λόττο, που κατόπιν επιλογής βρίσκονται εκεί και υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας, τι κάνουν ακριβώς?Ποιον εχθρό πολεμάνε?Μήπως φανατίστηκαν πέραν του δέοντος, ας ξεθυμάνουν αλλού, περνούν τα πάνδεινα και δεν αντέχουν, ας αλλάξουν "δουλεία".

Δεν επιτρέπεται όμως στους φύλακες του νόμου να αυθαιρετούν και να ασκούν  βία, πόσο μάλλον να προβαίνουν σε απόπειρες ανθρωποκτονίας με δόλο!!!!

Όσοι έχουν νευράκια ας σπάσουν πρώτα την εξώπορτα της δικής τους πολυκατοικίας, όσοι έχουν ψυχολογικά ας πάνε καταρχήν για ψυχοθεραπεία και κατόπιν σε βαριές περιπτώσεις υπάρχουν και τα ψυχοφάρμακα...Δεν είναι ντροπή. Όσοι γλύφονται μέρα νύχτα για την κατάσταση, ας προσπαθήσουν να την αλλάξουν εποικοδομητικά.

Ας αφήσουν όμως εμάς τους υπόλοιπους τους μη ενταγμένους πουθενά, που κατά τα λεγόμενά τους είμαστε βολεμένοι, δεν έχουμε αντιληφθεί τον πόλεμο και το ότι σε κάθε μάχη υπάρχουν απώλειες...

Να αναπνέουμε ελεύθερα για να μπορούμε να δουλέψουμε!Απλά να παλεύουμε, χωρίς εμπόδιο τη δική τους ηρωική "επανάσταση", το δικό τους πόλεμο και τη δική τους, κατα το Θουκιδίδη βεβαίως, "μαλακεία".

Καταλήγοντας λέω να παραθέσω μερικά αποφθέγματα, κοινότυπες αμπελοφιλοσοφίες...
και για ακόμη μια φορά ο νοών νοείτο...

 • Αργεία μήτηρ πάσης κακίας.
 • Η εφηβεία οριοθετείται απο τα 13-18.
 • Η βλακεία είναι ανικήτη.
 • Εν τέλει μόνο τα σκ.... και οι φελλοί επιπλεουν.
 • Μακάριοι οι πτωχοί το πνεύματι...

Εν τέλει...ξέρετε τι γίνεται κατ' εμέ?

Ούτε πόλεμος, ούτε οργισμένη αντίδραση της ελπιδοφόρας νεολαίας, ούτε παιχνίδι συμφερόντων.

Απόλυτη έκκληση ηθών έχουμε...
και νομίζουμε ότι έχουμε προοδεύσει κιόλας.

Και όπως λέει και η γιαγιά μου η σοφή, ή στραβός ειν' ο γυαλός, ή στραβά αρμενίζουμε ( και συμπληρώνω χωρίς πυξίδες, χάρτες, χωρίς καπετάνιο, λιμανι και σταθμό...!!!)Αυτά ._

Στην Ακαδημία η πρόκληση της Δραγώνα ότι «Δεν είμαστε Έλληνες»!

Η κουζίνα ενημερώνει το σαλόνι επισυνάπτει και σας ενημερώνει...άνευ σχολίων!!!!

Παρεμβαίνει η Ακαδημία Αθηνών για την προκλητική, ανιστόρητη, ύποπτη και εθνικά μειοδοτική στάση της ειδικής γραμματέως του Τομέα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού και Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας Θάλειας Δραγώνα, μπροστά στις απόψεις και τις δοξασίες της οποίας ωχριά και η αλήστου μνήμης κ. Ρεπούση, που είχε αναστατώσει τη χώρα με το σχολικό βιβλίο της Ιστορίας το οποίο είχε επιμεληθεί και ανέφερε ότι οι Έλληνες κατά την Καταστροφή της Σμύρνης δεν σφαγιάστηκαν από τους Τούρκους αλλά πέθαναν από τον... συνωστισμό στην παραλία!

Η κ. Δραγώνα προχωράει ακόμα πιο πέρα! Στο απαράδεκτο βιβλίο της «Τι είναι η πατρίδα μας» αναφέρει, μεταξύ άλλων, τρομακτικά ανθελληνικές απόψεις, με αποκορύφωμα ότι «δεν είμαστε Έλληνες αλλά μας... έκαναν» και ότι είναι... ρατσιστικό να δηλώνουμε την ελληνική μας ταυτότητα! Στο βιβλίο αυτό που είναι ένα... κήρυγμα μίσους ενάντια σε καθετί ελληνοπρεπές και ελληνικό, αναφέρεται ακόμα ότι η Επανάσταση του 1821 αποτελούσε «επεκτατική εθνική πολιτική» των Ελλήνων, των οποίων η εθνική ταυτότητα «ενισχύεται αποφασιστικά από την αποσιώπηση σημαντικών ιστορικών πληροφοριών σχετικά με το μεγαλείο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας»!

Δεν γνωρίζουμε τι περισσότερο θα έγραφε ένας τούρκος ιστορικός ή κάποιος ανθέλληνας προπαγανδιστής, εκείνο που γνωρίζουμε όμως είναι ότι η κ. Θάλεια Δραγώνα, με προσωπική εντολή του πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου, ορίσθηκε ειδική γραμματέας Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Θεμάτων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού και Εκπαίδευσης των Ελληνοπαίδων του υπουργείου Παιδείας! Δηλαδή μια κυρία που δεν θεωρεί ότι είναι Ελληνίδα, θεωρεί ρατσιστές τους Έλληνες και πιστεύει ότι ο νεοελληνικός πολιτισμός βασίσθηκε στον... τουρκικό πολιτισμό, διορίσθηκε σε μια νευραλγική θέση, η οποία έχει άμεση σχέση με την πορεία του Ελληνισμού, αφού θα έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής που θα εφαρμοσθεί στα παιδιά μας! Δηλαδή αν η κ. Ρεπούση ήταν μια φορά επικίνδυνη, η κ. Δραγώνα είναι... δέκα φορές πιο επικίνδυνη, γιατί καθορίζει συνολικά τις δομές και τις αρχές της εκπαίδευσης που θα παρέχεται σε όλα τα ελληνικά σχολεία!

Αντί λοιπόν στη θέση αυτή να τοποθετηθεί ένας επιστήμονας με ξεκάθαρες απόψεις και θέσεις υπέρ της Ελλάδας, της ελληνικής φυλής και του ελληνικού πολιτισμού, γιατί είχε το βαρύ έργο να διαμορφώσει εν πολλοίς την εθνική συνείδηση των Ελληνόπαιδων της επόμενης γενιάς, τοποθετήθηκε μια κυρία που δηλώνει ότι δεν είναι Ελληνίδα, θεωρεί ρατσισμό του χειρίστου είδους το να λέμε ότι είμαστε Έλληνες και θαυμάζει την οθωμανική αυτοκρατορία και τον... τουρκικό πολιτισμό!

Κάποιες μικροαντιδράσεις για την κυρία αυτή είχαν σημειωθεί όταν ο Γ. Παπανδρέου την έβαλε σε εκλόγιμη θέση στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ και βρέθηκε στη Βουλή το διάστημα 2007-2009. Τώρα, μετά την άνοδο του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία, τοποθετήθηκε σε ακόμα καλύτερη θέση: Έχει την ευθύνη του σχεδιασμού της εκπαίδευσης των παιδιών μας! Ένα άτομο, που υποστηρίζει ότι τα σχολικά βιβλία διδάσκουν τον...εθνικισμό!

Στην Ακαδημία Αθηνών τέθηκε το θέμα από γνωστό ακαδημαϊκό στην ολομέλειά της, στις 19 του μήνα, και ορισμένα μέλη της αγανάκτησαν με τα... ανδραγαθήματα της κ. Δραγώνα και ζητούν από την ηγεσία του ανώτατου πνευματικού ιδρύματος της χώρας να παρέμβει στην κυβέρνηση, ότι δεν μπορεί η κυρία Δραγώνα να παραμείνει στο υπουργείο Παιδείας που έχει την ευθύνη της διαπαιδαγώγησης των νέων μας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συζήτηση που έγινε στην Ολομέλεια της Ακαδημίας ήταν έντονη,
πρόκειται δε να υπάρξει συνέχεια σε επόμενη συνεδρίαση.

«Δεν είμαστε Έλληνες»

Η... δραστηριότητα της κ. Δραγώνα και τα ανθελληνικά «πιστεύω» της δεν είναι τωρινά. Εδώ και δέκα χρόνια πρωτοστατεί στον ονομαζόμενο «διεπιστημονικό διάλογο Ελλήνων και Τούρκων κοινωνικών επιστημόνων».

Καρπός της συνεργασίας αυτής είναι το βιβλίο «Ελλάδα και Τουρκία - Πολίτης και Έθνος - Κράτος» που εκδόθηκε υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Μπογάτζιτσι της Κωνσταντινούπολης.
Ύστερα από αυτό όμως η κ. Δραγώνα συνέγραψε και το δικό της... αριστούργημα «Τι είναι η πατρίδα μας», μπροστά στο οποίο ωχριούν και συκοφαντικά κατά της χώρας μας βιβλία κορυφαίων συγγραφέων που διακρίνονται για τα ανθελληνικά τους αισθήματα!

Μερικά χαρακτηριστικά αποσπάσματα από το βιβλίο, σας αναφέρουμε παρακάτω:

= «Είναι ρατσιστικό να δηλώνουμε ότι είμαστε Έλληνες», «Μας έκαναν Έλληνες, ενώ δεν ήμασταν».

=Η ελληνική εθνική ταυτότητα δεν υπήρχε πριν από τον 19ο αιώνα. Δημιουργήθηκε έξωθεν σε μια εποχή έντονου εθνικισμού, αποικιοκρατίας και επεκτατικού ιμπεριαλισμού.

=Όποιος αξιολογεί τους πολιτισμούς σε κατώτερους και ανώτερους είναι ρατσιστής και δεν το ξέρει!

=Εξίσου ρατσιστής είναι και όποιος αποσιωπά τη σημασία, την τεράστια δύναμη, την έκταση και το κύρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας! Επίσης, όποιος αρνείται τις τουρκικές επιρροές στον νεοελληνικό μας πολιτισμό και όποιος ισχυρίζεται ότι ο τουρκικός πολιτισμός έχει επιδράσει αρνητικά στους Έλληνες!

Βασικός άξονας της επιχειρηματολογίας της κ. Δραγώνα για την εκ βάθρων αλλαγή των σχολικών συγγραμμάτων είναι ότι διαμορφώνουν στους έλληνες μαθητές μια «ψευδαισθητική και απατηλή ταυτότητα», προβάλλοντας το μεγαλείο του αρχαιοελληνικού πολιτισμού και τα ανδραγαθήματα των προγονών μας, ενώ αυτή η «στρατηγική παρέκκλισης» στηρίζεται στην «αποσιώπηση της σημασίας της τεράστιας δύναμης, της έκτασης και του κύρους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας»!

Επιστολή στον Πρόεδρο

Χαρακτηριστική είναι και η διαμαρτυρία του δρα Nicolas Kaloy, ο οποίος απέστειλε από τη Γενεύη της Ελβετίας, όπου διαμένει, προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια την εξής επιστολή:

«Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας,
Από τη Γενεύη Ελβετίας απευθύνουμε το εξής ερώτημα προς εσάς, τον Πρώτον Έλληνα:

Είναι δυνατόν η γυναίκα αυτή η οποία ομολογεί ότι ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΔΑ, να είναι γενική γραμματέας της ΕΘΝΙΚΗΣ παιδείας και να παρέχει γνώσεις στα παιδιά μας;

Είστε υπεύθυνος να μας απαντήσετε: Εάν δεν είμαστε Έλληνες, τι είμαστε;

Εσείς και ο κ. πρωθυπουργός οφείλετε μίαν απάντηση εις την οποίαν θα δώσωμεν ευρείαν δημοσιότητα σε όλη την ομογένεια των «ΜΗ ΕΛΛΗΝΩΝ». Και κυρίως εις ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία, Ευρώπη».

Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2009

Η βασική μάρτυρας της δίκης μιλά για τα γεγονότα της 6-12-08

Διαβάστε τη μαρτυρία της κοπέλας που τράβηξε το βίντεο της δολοφονίας και είναι αυτόπτης μάρτυρας κατηγορίας στη δίκη την 20-1-10 στην Άμφισσα!!!

http://greekblock.blogspot.com/2009/12/blog-post_04.html

Έχε το νου σου στο παιδί

Για όσους ξέχασαν τι έγινε
Για όσους απλά θέλουν να θυμηθούν

http://www.madata.gr/index.php/epikairotita/social/28342.html

Θλίψη και οργή

απλά
...

έχε το νου σου στο παιδί, γιατί αν γλυτώσει το παιδί υπάρχει ελπίδα

Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2009

Μαύρη Επέτειος

 Σ.Τ.

Παραστάσεις διαμαρτυρίας, κεριά - φωτιές, χειροβομβίδες - επιφυλακή, επεισόδια - προσαγωγές ενόψει της μαύρης επετείου της δολοφονίας ενός εφήβου.


Ενός εφήβου που άθελα του, μετά από μια άτυχη τσάρκα στην περιοχή των Εξαρχείων, το επονομαζόμενο γκέτο και άνδρο της αναρχίας (χα χα), τις άρπαξε κανονικά από το ράμπο Επαμεινώνδα.
Ενός εφήβου, του οποίου ο τραγικός θάνατος πυροδότησε την εξέγερση του λαού. 
Το όνομα του λάβαρο της νεολαίας, μαθητών, φοιτητών.
Μπαϊράκι των αντιεξουσιαστών.
 Ύμνος των χούλιγκανς. 
Ξέσπασμα των καταπιεσμένων ή μη αλλοδαπών.
Κόκκινο πανί για την ΕΛ.ΑΣ.
Ευκαιρία για προβοκάτορες, τραμπούκους, κρατικούς ή μη τρομοκράτες.
Δικαιολογία πολιτικών και πολιτικάντηδων.
Κέρδος για κάθε εκμεταλλευτή συνειδήσεων.
Ξεκουκούλωμα της απόλυτης ανικανότητας ενός ελεεινού κρατικού μηχανισμού.
Σύνθημα στις πορείες, κουκούλα, πέτρα, βαριοπούλα.
Λαϊκό προσκύνημα.


Και ως γνωστόν...μες στην αναμπουμπούλα ο λύκος χαίρεται...
Και μιλάμε για τον big bad wolf...και ο νοών νοεί το.


Ποιος ξέχασε τα περσινά δεκεμβριανά, φαντάζομαι κανείς...
Ποιος είδε όμως την αλήθεια και όχι την ταινία που παίζονταν απ' τα κανάλια???


Λίγοι, τυχεροί στην ατυχία μας που ζούμε ή κυκλοφορούμε ή δουλεύουμε στο "γκέτο".
Το "γκέτο" που αγαπάμε να μισούμε και το πονάμε...
Τη γειτονιά μας, τους δρόμους, τα σπίτια, τα γραφεία, τα μαγαζιά...ακόμη και τους ριμαδιασμένους κάδους.


Τα συναισθήματα μου ανάμεικτα...
Χαρά για τη δυναμική νεολαία, συμπόνια για όλους όσους "πόνεσαν" πέρσι, τσαντίλα, ελπίδα.


Κυρίως συμπονώ την τραγική μάνα που ούτε καν μπορώ να διανοηθώ πώς νοιώθει, πώς αισθάνεται και πώς αντέχει ακόμα...


Δε ζήτησε ποτέ να ανακηρυχθεί ο γιος της ήρωας, σε μια εποχή που οι ήρωες πέθαναν!
Ούτε να γίνει η κηδεία του λαϊκό προσκύνημα.


Πόσο μάλιστα να κρίνεται η ζωή του παιδιού της αναίσχυντα από ελεεινούς δικομανείς δικηγόρους, γελοίες τηλεοπτικές φιγούρες, που ντροπιάζουν ολόκληρο το δικηγορικό σώμα, στο οποίο ακόμη ανήκουν με πλάγια μέσα και κυρίως γιατί ως γνωστόν ακόμη και η πειθαρχική διαδικασία κατά δικηγόρων αργεί...


Καταλήγοντας...
Έχω μεγάλη απορία πόσοι διεθνείς αντιεξουσιαστές θα μας επισκεφτούν. Ala live your myth in Greece.
Πόσοι κάδοι θα καούν?
Πόσες τράπεζες θα σπάσουν?
Πόσες βιτρίνες θα κατέβουν?
Πόσοι έφηβοι θα τις αρπάξουν?
Ποιοι θα φάνε και ποιοι θα ρίξουν ξύλο...
Πόσο θα κρατήσει πάλι?Αν είναι δηλαδή να κλείσουμε από τώρα για Χριστούγεννα και να πάμε να φτιάξουμε κανένα κουραμπιέ, να δούμε και μεις μια φορά το σήριαλ απ' τις ειδήσεις!


Συλλυπητήρια στη χαροκαμένη μάνα και κουράγιο. 


Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2009

Σχολιασμός επικαιρότητας 3-12-09

Αναφορικά με τα όσα διαβάζω στη σημερινή Zougla έχω να πω και γω 2-3 πραγματακια...

http://www.zougla.gr/page.ashx?pid=2&aid=83750&cid=6 

--> από πότε είναι συντηρητικότερος και "δεξιότερος" ο Α. Σαμαράς από τη Ν. Μπακογιάννη, μήπως θα πρεπε οι φιλελεύθεροι της Ελλάδας και δη οι φιλελεύθεροι της Ν.Δ. να θυμούνται καλύτερα την ιστορία τους???

http://www.zougla.gr/page.ashx?pid=2&aid=83716&cid=6

--> τόσο καιρό είχαμε ησυχάσει από τον κ. Καρατζαφέρη και τη μελωδική τσιρίδα του Άδωνη...τώρα άρχισε ο τρόμος και ο πανικός...καθώς οι δυνάμεις μεταφέρονται.

http://www.zougla.gr/page.ashx?pid=2&aid=83686&cid=6

--> Θετική και έντιμη η στάση του κ. Σαμαρά, άλλωστε η χώρα χρειάζεται τη δεδομένη στιγμή συντονισμό και όχι νέες εκλογές. Άλλωστε και ο ρόλος της αντιπολίτευσης είναι σημαντικότατος ρυθμιστής της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας...αλλά τι λέω μωρέ... Μάλλον ξύπνησα λίγο ιδεαλιστικά σήμερα, χαχα!

http://www.zougla.gr/page.ashx?pid=2&aid=83661&cid=6

--> Έλεος πλέον με τον κ. Κεφαλογιάννη... δε θέλει επιτέλους να ξεκουραστεί ηλικιωμένος άνθρωπος?

Ακόμα, η κ. Διαμαντοπούλου υπεραμύνθηκε της απόφασής της να προχωρήσει σε ανάκληση των άδειών που δόθηκαν σε κολέγια από την προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου, και επικαλέστηκε αιτιολογημένη έκθεση της ΕΕ σύμφωνα με την οποία, κρίθηκαν αντικοινοτικές, βασικές διατάξεις του νόμου. «Δεν μπορούν τα ΚΕΣ να αναγνωρίζονται ως πανεπιστήμια, αλλά ως μεταλυκειακά κέντρα σπουδών. Ανήκουν στο χώρο της μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης και οι άδειες θα δίνονται από τα Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης», είπε.

--> για να δούμε θα συνεχίσει να επιμένει?
 
http://www.zougla.gr/page.ashx?pid=2&aid=83594&cid=6
 
--> ταμεία υπό διάλυση και πλήρη οικονομική κατάρευση, άραγε γιατί πρέπει να εξακολουθούμε υποχρεωτικά να τα πληρώνουμε, δεδομένου ότι η γενιά μας σύνταξη δε θα δεί, η πρόνοια είναι επίσης γελοία καθότι η κάλυψη απ΄το ταμείο είναι πενιχρή και η δημόσια υγεία επίσης ελλιπέστατη?
ας μας δοθεί λοιπόν το δικαίωμα επιλογής ανάμεσα σε δημόσια και ιδιωτική ασφάλεια.
 
http://www.zougla.gr/page.ashx?pid=2&aid=83586&cid=6
 
--> ο κ. Αβραμόπουλος τα έχει συνεννοηθεί τέλεια με τον κ. Σαμαρά, φαίνεται και απ' τη photo και τα πλατιά χαμόγελα. Μπράβο στα αγόρια.

http://www.zougla.gr/page.ashx?pid=2&aid=83631&cid=6

--> οι Σημιτικοί ξανάρχονται??? αουτςςςςςςςςς

ΙΝ.GR

- Συμβασιούχοι δασοπυροσβέστες έξω απ' το Υπ. Προστασίας πολίτη
- Υπάλληλοι Δήμων από Πλ. Καραϊσκάκη μέχρι Υπ. Εξωτερικών
- Εργαζόμενοι λυρικής από Ακαδημίας μέχρι Υπ. Πολιτισμού
- Έκτακτοι Αρχαιολόγοι μέχρι Υπ. Εσωτερικών

Καλές πορείες - υπομονή στους οδηγούς

Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2009

Πρόταση: Casablanca Music Hall, "No Shakespeare please"

Κάθε Δευτέρα - Τρίτη 21.30

Τιμή Εισιτηρίου : 25 €

Κάντε κράτηση για τραπέζι μπροστά, αξίζει...

Ο θεατής μπορεί να πίνει το ποτό του, να πίνει και να καπνίζει(!)...

1ο μέρος θεατρικό
2ο μέρος συναυλία (ξένα και ελληνικά ροκ τραγούδια, και κομμάτια από γνωστά θεατρικά π.χ. ΄Οπερα της Πεντάρας)

Διάρκεια: 3 ώρες περίπου

Διασκευή, σκηνοθεσία και κυρίως εκπληκτική ερμηνεία από τη Μπέσσυ Μάλφα!

Εντυπωσιακές φωνητικές ικανότητες από τους λοιπούς συντελεστές.

Φύγαμε ενθουσιασμένοι, πολύ γέλιο! Το μόνο μείον, δεν υπάρχει χώρος για χορό ;)

Ο ειδικός γραμματέας, Ανδρέας Κουτούπης!!! Quoting: Άρχισαν τα όργανα και μάλλον παίζουν… φάλτσα.

Η zougla.gr "έφαγε" το πρώτο κυβερνητικό στέλεχος


Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2009, 01:57


http://www.zougla.gr/page.ashx?pid=2&aid=83387&cid=6

Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2009

BHMagazino 29-11-09 Κοσμάς Βίδος "Παίδες Ελλήνων" Τριτοκοσμικά από τον τριτοκοσμικό...

Συχνά με τον πρωϊνό καφέ ενημερωνόμαι...online εφημερίδες, blogs, "χάρτινες" εφημερίδες, περιοδικά!
Σήμερα πουρνό πουρνό με το καλημέρα, τον καλό μήνα και ένα βαρύ νες, έπεσα πάνω στο ΒΗΜagazino και το έκτακτο (μμμ...) άρθρο του κ. Βίδου. Συνήθως εύστοχα σχολιάζει την πραγματικότητα που όλοι λίγο - πολύ βιώνουμε, όχι όμως την περασμένη Κυριακή...

Τίτλος άρθρου: "Παίδες Ελλήνων..."

Παραθέτω αυτούσια την πρώτη πρόταση!!!

"Είναι κάτι παιδιά που, εκτός του ότι (όπως όλα δείχνουν) δε θα γίνουν ποτέ άνδρες, ευχαρίστως θα τα σκότωνα." Η συνέχεια στο εν λόγω τεύχος (αρ.476)

Ειλικρινά πιο οπισθοδρομική και ρατσιστική θέαση και περιγραφή της νεολαίας, των εφήβων ηλικίας 14-17 ετών είχα καιρό να διαβάσω. Μάλλον όχι κάτι αντίστοιχο αν θυμάμαι καλά είχε γράψει ο συνήγορος των 2 αστυνομικών - εκτελεστών του  15χρονου Αλέξανδρου!

Λυπάμαι...καθόλου χιουμοριστικό, αντίθετα απολύτως απεχθές και σταματάω εδώ γιατί πολύ ασχολήθηκα ήδη!!!

Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2009

Νέα Οδός Α.Ε. (ΠΑΘΕ) - Διόδια στο Εθνικό Δίκτυο

Αθήνα, 29-9-2009

Η Νέα Οδός Α.Ε. ανακοινώνει τη λειτουργία του νέου συστήματος διοδίων τελών στο τμήμα της Εθνικής Οδού Αθήνας - Λαμίας!

Όσοι από εμάς ταξιδεύουμε συχνά πυκνά το έχουμε άλλωστε διαπιστώσει στην τσέπη μας...

Διόδια πια:


στο πήγαινε και στο έλα!

μετωπικοί σταθμοί διοδίων:

αφιδνών, θηβών, τραγάνας

πλευρικοί σταθμοί διοδίων:

καπανδρίτι, μαλακάσα, οινόφυτα, θήβα και τραγάνα!

Με τα έσοδα θα αναβαθμιστεί το Εθνικό Δίκτυο...άσε δε που θα ολοκληρώσουν και την Ιονία Οδό! Πω, πω... πρόοδος λέμε.

Οι αντιδράσεις πολλές, φαντάζομαι θα έχετε ήδη ενημερωθεί από τα Μ.Μ.Ε.

Πολλές και οι καταλήψεις των διοδίων από αγανακτισμένους πολίτες που πρέπει πια να πληρώνουν χαράτσι για να πάνε απ' το ένα χωριό στο άλλο.

Χτες προσεγγίζοντας τα διόδια Αφιδνών διαπίστωσα ότι όλα τα ταμεία είχαν βανδαλιστεί (χαχα), εικαστική παρέμβαση θα το ονόμαζα, με σπρέυ. Μην πληρώνεις - διόδια τέλος κ.λ.π.

Αποφάσισα λοιπόν ότι δε θα πληρώσω...

Δεν επιθυμώ να πληρώσω, λέω. Η ταμίας, συνηθισμένη μάλλον μου δηλώνει ότι θα με γράψει η κάμερα και θα περάσει ως παράβαση. ΟΚ, λέω και η μπάρα σηκώνεται.

Διόδια Θηβών, τα καινούργια, τα μικρά. Τα ίδια λέω. Μου λέει πείτε μου όνομα και πινακίδα, μου κόβει απόδειξη οφειλής και η μπάρα σηκώνεται για άλλη μια φορά.

--Λοιπόν το οδηγώ και σε σκέφτομαι ή το οδηγώ και μιλάω στο τηλέφωνο είχε για μένα χθες την εξής συνέπεια: περνάω την έξοδο για κάστρο, φτάνω Μαλαισίνα και αναγκαστικά στα διόδια Τραγάνας για να κάνω αναστροφή--

Διόδια Τραγάνας, τα ίδια λέω για τρίτη φορά... η ταμίας φωνάζει τον υπεύθυνο. Με βάζει να γράψω τα στοιχεία μου, να δηλώσω ότι δεν επιθυμώ την πληρωμή των διοδίων ενυπόγραφα, μου κόβει απόδειξη οφειλής... και η μπάρα ανοίγει!!!

Αναστροφή διόδια Τραγάνας (hit me baby one more time). Κοπελιά λέω, αναστροφή κάνω. Ναι, μα... Ναι, δεν θέλω να πληρώσω και με έγραψε μόλις πριν 2 λεπτά η διπλανή σου. Η μπάρα ανοίγει!

Τα σχόλια και οι ερωτήσεις ευπρόσδεκτες και οι επιλογές πάντα δικές σας.

Αν πατήσετε τον τίτλο της ανάρτησης είναι το link του site της Νέας Οδού Α.Ε.

Βαρθολομαίος - Τουρκία - Coca cola

Ακούστε (διαβάστε - έχει υπότιτλους)...


και τα σχόλια δικά σας!!!

Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2009

digital rights

Τεντυμπόι...αγάπη μου!Την πάτησες...

Καλημέρα αναγνώστες μου εγγεγραμμένοι ή μη!

Καλημέρα στις Κατερίνες φίλες μου...χρόνια πολλά κορίτσια... Σας αφιερώνω ένα Μπίγαλη με πολλή αγάπη :)

Εν συνεχεία λοιπόν της προηγούμενης ανάρτησης...για να μη σας κρατήσω σε περαιτέρω αγωνία (χε, χε)... Πού είχαμε μείνει?

Στα 200 μέτρα εμβολισμός από 2 Ζητάδες: "Άδεια, δίπλωμα"...


Με απόλυτη ψυχραιμία και θα ομολογήσω μία μικρή δόση ειρωνίας, ανοίγω αργά και βασανιστικά το ντουλαπάκι και παραδίδω εις χείρας Ζητά τα απαιτηθέντα δημόσια έγγραφα. Σημειωτέον, στο αυτοκίνητο βρίσκονταν mammy, daddy και φίλη δημοσιογράφος...


Ζητάς, με στόμφο και αυστηρότητα : "Ταυτότητα!"
Ανοίγω πορτοφόλι και επιδεικνύω το έγγραφο, συνεχίζει:"Τι είναι αυτό πολιτική ταυτότητα!"


"Διαβάστε καλύτερα κύριε!Ταυτότητα είναι!" Ξεστραβώνεται και αναφέρει με νόημα στον άλλο την ανησυχητική ιδιότητά μου.


Ερώτηση: "Γιατί με σταματήσατε?"
Απάντηση: " Έχουμε δικαίωμα."
Ερώτηση: "Με ποια αιτιολογία, αφορμή. Έκανα κάποια παράβαση? Ή μήπως εκινούμην υπόπτως?"
Απάντηση: "Όχι, ένας τυπικός έλεγχος."
Ερώτηση: "Προς τι ο εμβολισμός τότε?"
Απάντηση: "Ήσασταν 4 στο αυτοκίνητο..."
Ερώτηση: "Δηλαδή, κατά τα λεγόμενα σας, αν δείτε λεοφωρειάκι με 50 άτομα θα τους σταματήσετε για έλεγχο? Τι θα κάνετε?"
Απάντηση: "Όχι δεν έχουμε δικαίωμα."
Ερώτηση: "Μήπως δεν γνωρίζετε καλά τα δικαιώματα και δη τις υποχρεώσεις σας?"
Απάντηση: "Εεεε, μαα..." χλωμιάζει λίγο, το μάτι αρχίζει να παίζει!
Ερώτηση - Δήλωση: "Δεν ξέρω αν διδάσκεστε διοικητικό στη Ανώτατη Σχολή Χωροφυλακής, δε νομίζω κιόλας... Αλλά ο έλεγχος οδηγού από όργανο, εσείς είστε αυτός, της Αστυνομίας, αποτελεί διοικητική πράξη, η οποία οφείλει να είναι αιτιολογημένη...Δεδομένου, λοιπόν, ότι δεν υπήρχε "μπλόκο" το οποίο εκ περιτροπής ελέγχει τους διερχόμενους οδηγούς, δεδομένου του εμβολισμού, δεδομένης μη δικής μου παράβασης του ΚΟΚ, δεδομένης της ελλιπέστατης αιτιολογίας που προβάλλετε, χρειάζομαι τα στοιχεία σας για να σας αναφέρω στο ανώτερο αρμόδιο κλιμάκιο προκειμένου να κριθεί η νομιμότητα της πράξης σας"
Απάντηση: "Γκλουπ, μα δεν ήμασταν τυπικοί?Δεν ήμασταν ευγενείς? Σας δημιουργήσαμε κάποιο πρόβλημα?"
Ερώτηση-Απάντηση-Δήλωση: "Καταρχήν με καθυστερήσατε. Κατά δεύτερον έχω εκ του νόμου ιδιαίτερο καθήκον- υποχρέωση να αναφέρω τα κακώς κείμενα της Διοίκησης για περαιτέρω έλεγχο και ενδεχόμενες πειθαρχικές ή μη ευθύνες, το οποίο και θα κάνω επιφυλασσόμενη!Τα στοιχεία σας λοιπόν!"


Μου δίνει σε χαρτάκι τις πινακίδες των 2 μηχανών, λέγοντας μου ότι εντοπίζονται άμεσα από τη ΓΑΔΑ μέσω αυτών. Μου ζητάει συγγνώμη για το τυχόν πρόβλημα που δημιούργησαν!


Βάζω πρώτη, προσπερνώ μηχανές και πρόσωπα εβρισκόμενα εν μέσω Πεντέλης...και φεύγω!


Σας ρωτώ, λοιπόν, να τους αναφέρω στον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. και τον κ. Χρυσοχοϊδη??
Ή μήπως έχω σπαταλήσει ήδη πολλή, πάρα πολλή φαιά ουσία!?!


Δυστυχώς, καθημερινά εντοπίζω, όπως, οι περισσότεροι μας θεωρώ, τα κακώς κείμενα εκ μέρους οργάνων της Διοίκησης! Οι φίλοι Αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. φέροντες όπλο ή μη, μάλλον νομίζουν ότι είναι οι Ράμπο της Ελλάδας, οι δημόσιοι υπάλληλοι παθαίνουν τέτοια ταύτιση με την καρέκλα και την αρμοδιότητα, που τους ανατίθεται, και δεδομένης της μη ύπαρξης ελέγχου, πιστεύουν ότι έχουν κάθε δικαίωμα να ταλαιπωρούν τους πολίτες, γιατί μάλλον τους διέκοψαν από τη συγκέντρωση που απαιτεί η ολοκλήρωση της πασιέντζας! Ξεχνούν μάλλον ότι είναι απλοί "υπηρέτες" του πολίτη, civil servants κατά την αγγλική.


Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά? Γιατί πολύ απλά το ανεχόμαστε...ίσως δε γνωρίζουμε τα δικαιώματά μας. Πιθανώς να έχουμε μια όλως φορτισμένη ημέρα και απλά να θέλουμε να τελειώσουμε τη δουλειά μας και να πάμε σπίτι μας, στην ηρεμία μας, στην οικογένεια μας, στον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο μας. "Δεν μπορείς να τσακώνεσαι συνέχεια" μου είπε μια φίλη, "εσύ χαλιέσαι..."


Δε χαλιέμαι, λοιπόν, απλά αντιδρώ και ασκώ έλεγχο και κριτική στη Διοίκηση, δικαίωμα όλων μας. Αυτό είναι άλλωστε η ουσία της Δημοκρατίας και του Κράτους Δικαίου.


Διαφορετικά, δε χρειάζεται να διαμαρτυρόμαστε, κοινώς να "κλαιγόμαστε" σε οικογένεια και φίλους για την παρούσα κατάσταση.


Quoting: "Ο λαός έχει τους Άρχοντες που του αξίζουν."