Κυριακή, 11 Μαρτίου 2012

Singing n' humming

Να γράψω ή να ακούσω τραγουδάκια???
Τι απορία και αυτή, βασανιστική...
Πουρνό πουρνό!
Ας μη το ανοίξω το ριμάδι καλύτερα και στενοχωρηθεί κανένας μακάριος... πάλι...

Ουφ...singing n' humming for all you A-holes!