Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2009

Αντισυνταγματικη κρίθηκε η έκτακτη εισφορά στα εισοδήματα

Κατά 300 εκατομμύρια ευρώ θα μειωθούν τα έσοδα του Δημοσίου, μετά τη χθεσινή «πιλοτική» δικαστική απόφαση που έκρινε αντισυνταγματική την έκτακτη εισφορά που είχε επιβάλει η ΝΔ με το άρθρο 18 του Ν. 3758/2009. Η απόφαση αυτή εκδόθηκε από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών και θεωρείται πρόκριμα τόσο για το Εφετείο όσο και για την αμετάκλητη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Πάντως, στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η ως τώρα νομολογία του ΣτΕ πάνω στο ζήτημα της έκτακτης φορολογίας. Μάλιστα η δικαστική απόφαση υποχρεώνει τη ΔΟΥ Ψυχικού να επιστρέψει εντόκως την έκτακτη εισφορά των 10.000 ευρώ που κατέβαλε φορολογούμενος.

Το Πρωτοδικείο έκρινε ότι « η έκτακτη εισφορά είναι αντίθετη στο άρθρο 78 παράγραφος 2 του Συντάγματος που απαγορεύει την αναδρομική επιβολή φόρου ή άλλου οικονομικού βάρους».

Ειδικότερα, το άρθρο 78 αναφέρει ότι « φόρος ή άλλο οποιοδήποτε νομικό βάρος δεν μπορεί να επιβληθεί με νόμο αναδρομικής ισχύος που εκτείνεται πέρα από το οικονομικό έτος το προηγούμενο εκείνου κατά το οποίο επιβλήθηκε». Η πρωτοδίκης κυρία 
Αγλαΐα Δημητροπούλου υπογραμμίζει στην υπ΄ αριθμ. 18440/2009 απόφαση ότι με τη συνταγματική επιταγή του άρθρου 78 « θεσπίζεται γενική απαγόρευση αναδρομικήςεπιβολής πέραν του προηγούμενου έτους οποιουδήποτε δυσμενέστερου των ισχυόντων οικονομικού μέτρου,ανεξαρτήτως του είδους αυτού ή της προσωρινότητας της επιβολήςτου» και προσθέτει ότι «το ταμειακό συμφέρον του Δημοσίου δεν συνιστά λόγο καταστρατήγησης συνταγματικών διατάξεων», όπως είναι αυτές που απαγορεύουν την αναδρομική επιβολή φόρων.

Ακόμη, στη δικαστική απόφαση επισημαίνεται ότι η έκτακτη εισφορά υπολογίστηκε στο δηλωθέν εισόδημα του οικονομικού έτους 2008, δηλαδή στο εισόδημα που αποκτήθηκε κατά τη χρήση 2007. Ομως, προσθέτει η απόφαση, η νομοθετική διάταξη που προβλέπει την έκτακτη εισφορά είναι ανεφάρμοστη ως αντισυνταγματική καθώς:

* «Οι διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3758/2009 θεσπίζουν οικονομικό βάρος που εκτείνεται πέραν του προηγούμενου της επιβολής του έτους».

* «Η έννοια του οικονομικού έτους κατά το Σύνταγμα ταυτίζεται με την έννοια του όρου στη δημοσιονομική διαχείριση και όχι στην έννοια που δίδεται στη φορολογίαεισοδήματος».

Και καταλήγει το Πρωτοδικείο: «Η έκτακτη εισφορά, υπολογιζόμενη επί των εισοδημάτων που έχουν αποκτηθεί πριν την 1.1.2008, δεν είναι νόμιμη ως αντικείμενη στο άρθρο 78, παρ. 2

του Συντάγματος», γι΄ αυτό «το εκκαθαριστικό σημείωμα με το οποίο επιβλήθηκε πρέπει να ακυρωθεί». Στο Διοικητικό Πρωτοδικείο προσέφυγε φορολογούμενος ζητώντας να ακυρωθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα της έκτακτης εισφοράς της ΔΟΥ Ψυχικού με το οποίο καταλογίστηκε εις βάρος του έκτακτη οικονομική εισφορά 10.000 ευρώ, υπολογισθείσα στα δηλωθέντα σύμφωνα με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2008 (χρήση 2007) εισοδήματα, που ανήλθαν σε 377.637,69 ευρώ. Από την πλευρά του, το Δημόσιο υποστήριξε, όπως αναφέρεται στην απόφαση, ότι η έκτακτη εισφορά δεν είναι αντισυνταγματική καθ΄ όσον δεν συνιστά φόρο αλλά «έκτακτη οικονομική επιβάρυνση υπαγορευόμενη από λόγους δημοσίου συμφέροντος για την αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης».

Υπενθυμίζεται ότι ο γενικός επίτροπος Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων κ. 
Κ. Πετρόπουλος είχε προσδιορίσει με διαδικασίες «εξπρές» την εκδίκαση της σχετικής αγωγής κατά της έκτακτης εισφοράς καθώς έχει τη νομοθετική δυνατότητα σε υποθέσεις μείζονος σπουδαιότητας ή υποθέσεις που ενδιαφέρουν μεγάλο αριθμό πολιτών να προσδιορίζει άμεσα την εκδίκαση των αιτήσεων αυτών.

Με διαδικασίες «εξπρές» θα προσδιοριστεί και πάλι η έφεση που αναμένεται να υποβάλει το Δημόσιο στο Διοικητικό Εφετείο κατά της πρωτόδικης απόφασης. Πάντως τον τελικό λόγο θα τον έχει το Συμβούλιο της Επικρατείας: όπως εκτιμούν δικαστές, η αμετάκλητη απόφασή του αναμένεται τους πρώτους μήνες του επόμενου έτους. Πηγή: Το Βήμα Online 22-12-09Επίσης:


Ρεπορτάζ : Σίλα Αλεξίου

Την ακύρωση των 
εκκαθαριστικών σημειωμάτων με τα οποία επιβλήθηκε η έκτακτη εισφορά διατάσσει το Διοικητικό Πρωτοδικείο της Αθήνας, κρίνοντας ότι «το ταμειακό συμφέρον του Δημοσίου δεν συνιστά λόγο καταστρατήγησης των συνταγματικών διατάξεων». Με την υπ΄ αριθμ.18440/2009 απόφαση, το δικαστήριο προχώρησε στη δικαίωση φορολογουμένου που είχε προσβάλει ενώπιον της Δικαιοσύνης το μέτρο της έκτακτης...
 εισφοράς, καλλιεργώντας υψηλές προσδοκίες και στους χιλιάδες άλλους φορολογουμένους που έχουν καταθέσει ανάλογες αγωγές. Δεν προκαθορίζει ωστόσο την τελική κατάληξη, καθώς το Ελληνικό Δημόσιο θα ασκήσει όλα τα ένδικα μέσα προκειμένου να ανατρέψει το αποτέλεσμα, όπως έλεγαν χθες αρμόδιες πηγές του υπουργείου Οικονομικών. Η απόφαση στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 78 του Συντάγματος, σύμφωνα με τις οποίες απαγορεύεται η αναδρομική επιβολή φόρου ή άλλου οικονομικού βάρους, πέραν του προηγούμενου έτους εκείνου κατά το οποίο επιβλήθηκε. Ειδικότερα, το Διοικητικό Πρωτοδικείο υπογραμμίζει ότι η έκτακτη εισφορά υπολογίστηκε στο εισόδημα που αποκτήθηκε κατά τη χρήση 2007 και δηλώθηκε με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2008.ολόκληρο το άρθρο: http://www.onlinepress.gr/?p=37797

Υ.Γ. Δυστυχώς παρότι το μέτρο κρίθηκε κατά τα ανωτέρω αντισυνταγματικό, για όσους έχουν ήδη καταβάλει την εν λόγω εισφορά δεν υπάρχει δυνατότητα αυτόματης διόρθωσης βάσει της ανωτέρω νομολογίας από την εφορία (π.χ. συμψηφισμό κ.λ.π), αλλά πρέπει να ακολουθηθεί η δικαστική οδός...και να εκδοθεί δικαστική απόφαση.